Thyreos.se

Konserter och festivaler – arrangörstips

Konserter och festivaler – arrangörstips

Konserter och festivaler – arrangörstips

Som musikälskare har du säkert varit på konserter, festivaler eller andra typer av musikaliska arrangemang några gånger och du har förmodligen blandade åsikter om arrangörernas arbete. Kanske är du själv musiker och medverkar från scenen!

Sverige har ett rikt musikliv och det finns nästan alltid något arrangemang att besöka, oavsett om du bor i en storstad eller i en lite mindre stad. Festivaler finns med olika inriktning och upplägg på många ställen, några mer kända än andra. Kanske har du någon gång själv funderat på att anordna en spelning eller till och med en festival. Här vill vi berätta lite mer om några grundläggande viktiga punkter som du bör fundera på inför alla typer av arrangemang.

Mål, syfte och tid

Innan du och dina medarrangörer börjar diskutera artister, tid, plats och upplägg är det bra att ha formulerat tydliga mål och syften med arrangemanget. Att ha dessa formulerade hjälper er när ni diskuterar olika beslut och sätt att genomföra arrangemanget. Om du arrangerar något tillsammans med vänner kan det självklart vara svårt att komma överens om både tid och plats. Men en av de allra viktigaste aspekterna inför att bestämma tid för ett arrangemang är att se vad som händer i övrigt i samma stad – konkurrens med andra arrangemang kan göra att ni får färre besökare och därmed inte går runt ekonomiskt.

Lagar och regler

Inför spelningar, konserter och festivaler är det viktigt att kolla upp lagar och regler för det. Dessa kan skilja sig en del mellan olika kommuner. Om du ska ha någon form av försäljning under arrangemanget måste du kolla upp regler för detta. Vid festivaler och vissa spelningar kan det behövas ordningsvakter som dels kontrollerar besökarnas ålder, dels bidrar till säkerheten på platsen.

Om något händer

Att ha en plan för vem som gör vad om det skulle hända en olycka om ni befinner er på en mycket stor plats med många människor kan det vara praktiskt med komradior för att snabbt kunna komma i kontakt med varandra. Man kan idag enkelt hyra komradio. Att införskaffa och placera ut några första hjälpen-kit kan också vara bra om något skulle hända er eller besökarna.